alpi
Pracownia Architektoniczna
startbiurodziałalność komercyjnacertyfikacja energetycznaprojekty i realizacjecentrum projektów typowychkontakt
działalność komercyjna

Zaczynając od analiz atrakcyjności terenów i możliwości ich wykorzystania, poprzez pomoc w uzyskiwaniu wszelkich niezbędnych dokumentów formalnych tak przed jak i w trakcie trwania inwestycji, opracowywanie wszystkich faz wielobranżowej dokumentacji projektowej (koncepcji, projektów budowlanych, projektów przetargowych i wykonawczych), opracowywania kosztorysów, nadzorów autorskich a kończąc na pomocy w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. W ten sposób alpi bierze pełną odpowiedzialność i gwarantuje wysoką jakość tworzonej architektury, tak pod względem technicznym jak i estetycznym. Poza obsługą projektową inwestycji oferujemy także pomoc w zakresie szacowania kosztów inwestycyjnych, pomagamy przy poszukiwaniu odpowiednich terenów oraz partnerów biznesowych dla realizacji nowych inwestycji.


 
doradztwo inwestycyjne
procedury administracyjno-prawne
projektowanie architektoniczno-budowlane
certyfikacja energetyczna
startbiurodziałalność komercyjnacertyfikacja energetycznaprojekty i realizacjecentrum projektów typowychkontakt